Als kunstenaar ben ik een autodidact. Mijn opleiding tot wiskundige en mijn ervaring als software programmeur zijn de basis elementen voor het ontwerpen van mijn kunstwerken. Vanaf mijn pensioen in 2018 (geboren in 1957) heb ik een begin gemaakt met het creëren van digitale kunst met een wiskundige inslag. De werken van M.C. Escher vormen hierbij een bron van inspiratie. Dankzij zelf ontwikkelde programma's op de computer ben ik in staat aan Escher's werken extra dimensies toe te voegen in de vorm van structuren met fotografisch materiaal.

De computer is een noodzakelijk hulpmiddel voor het berekenen van de gecreëerde beelden. Met de hand uitrekenen van wiskundige formules is immers ondoenlijk voor elk van de miljoenen pixels. Soms zijn wel 10 programma’s nodig om het uiteindelijk plaatje te verkrijgen. En dat komt dan vaak tot stand na een lange zoektocht met talrijke probeersels. De beloning is groot, als mijn computer-maatje iets produceert wat mijn eigen verbazing oproept.

De plaat hiernaast toont allerlei kikker-kopjes. Als je goed kijkt, zie je een deel van mijn gezicht honderden keren.